پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

رونیز

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری گناباد دوره: رشد طعم گستر شهد الوند

دستیابی به افزودنی های فرآوری شده و فراسودمند

جعفر کوه میشی

جعفر کوه میشی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت نام شرکت : طعم گستر شهد الوند زمینه فعالیت: گیاهان دارویی و صنایع غذایی دستاورد شرکت(بطور خلاصه): دستیابی به افزودنی های فرآوری شده و فراسودمند این شرکت جهت فراسودمند سازی انواع محصولات غذایی مبادرت به تولید عصاره هایی در مقیاس نانو و سایر مقیاس ها نموده است. تولید پالپ موسیر،پالپ سیر،پالپ کدو و بادمجان. روش های فراوری جدید در زمینه طعم دهنده های جدید جهت سبزیجات تولید افزودنی های فراسودمند گیاهان دارویی برای شرکتهای صنایع غذایی(لبنی- گوشتی و غیره) گیاهان داروییصنایع غذایی
مدیرعامل: جعفر کوه میشی
شناسه ملی: 14008543850
تلفن: 57289444
ایمیل: jafar.kohmishi@gmail.com
وب‌سایت:
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- مرکز رشد فناوری گناباد- کاوش6
مسیر رشد تا تاریخ 1398/06/04
رشد مقدماتی
تا تاریخ 1401/12/27
رشد
مجوزهای فناور صادر شده -
دست آورد های شرکت محصولات شرکت دستیابی به افزودنی های فرآوری شده و فراسودمند

دستیابی به افزودنی های فرآوری شده و فراسودمند

achieve to processed and useful additives

مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.