عضویت در پارک
تصویر IMG

اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور

banner image
15

شرکت‌ها از ابتدا

12

شرکت‌های جاری

0

شرکت‌های دانش بنیان

35

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها

6

تعداد کل محصولات

مجله خبری و چند رسانه‌ای اخبار مقالات گالری ویدئو پادکست‌ها

اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار شد

1402/02/27 | 12:38

اولین جلسه کمیته فناوری مرکز رشدفناوری نیشابور در سال1402 با حضور اعضای کمیته تخصصی برگزار شد

مشاهده خبر

اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار شد

1402/02/27 | 12:38
مشاهده آرشیو

مشاهده آرشیو
-
مشاهده آرشیو
پادکستی ثبت نشده. پادکستی ثبت نشده است. ‌‌‌‌مشاهده پادکست‌ها از طلوع ایده تا فتح بازار

.

اولویت های پذیرش شاخص های پذیرش شرکت های منتخب سایر شرکت های منتخب محصولات منتخب سایر محصولات منتخب پرسنل واحد مجید عاقل

مجید عاقل

رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کاشمر
اطلاعات تماس مرکز رشد فناوری کاشمر
عنوان: مرکز رشد فناوری کاشمر
تلفن: 051
آدرس: