عضویت در پارک
تصویر IMG

اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور

banner image

شرکت‌ها از ابتدا

شرکت‌های جاری

شرکت‌های دانش بنیان

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها

تعداد کل محصولات

مجله خبری و چند رسانه‌ای اخبار مقالات گالری ویدئو پادکست‌ها خبری ثبت نشده است. خبری ثبت نشده است. مشاهده آرشیو

مشاهده آرشیو
-
مشاهده آرشیو
پادکستی ثبت نشده. پادکستی ثبت نشده است. ‌‌‌‌مشاهده پادکست‌ها از طلوع ایده تا فتح بازار

اولویت های پذیرش شاخص های پذیرش پرسنل واحد اطلاعات تماس پردیس صنایع معدنی
عنوان: پردیس صنایع معدنی
تلفن: 05154231921-8
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان) - ساختمان دانش بنیان - اتاق 131