پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

 ماشین سازی فرتاک تاو خراسان  fartaktavkhorasan manufacturing
ماشین سازی فرتاک تاو خراسان fartaktavkhorasan manufacturing
آباد دشت ارکیده سبز Abad dasht erkide sabz
آباد دشت ارکیده سبز Abad dasht erkide sabz
ابر پردازش گرافیک Cloud GPU
ابر پردازش گرافیک Cloud GPU
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری خراسان رضوی Union nomads cooperatives in khorasan razavi
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری خراسان رضوی Union nomads cooperatives in khorasan razavi
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
احیا درمان پیشرفته EHYA DARMAN PISHRAFTEH
احیا درمان پیشرفته EHYA DARMAN PISHRAFTEH
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
ادوات راهداری شهاب Road Holding Instrument
ادوات راهداری شهاب Road Holding Instrument
آرتا کیمیا توس Arta Kimia Tous
آرتا کیمیا توس Arta Kimia Tous
ارتباطات دایره طلایی ایرانیان Golden Circle iranian
ارتباطات دایره طلایی ایرانیان Golden Circle iranian
آرتیمان سپهر هوشمند Artiman Smart Sepehr
آرتیمان سپهر هوشمند Artiman Smart Sepehr
آرشام صنعت توس Arsham Sanat
آرشام صنعت توس Arsham Sanat
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
آرمان گستر افزون شرق Arman gostar afzoon shargh
آرمان گستر افزون شرق Arman gostar afzoon shargh
آرمان نیرو پایا گستران پاژند arman niroo paya gostaran pajand
آرمان نیرو پایا گستران پاژند arman niroo paya gostaran pajand
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
اریا صنعت سازه بارثاوا Aria Santa saze barsava
اریا صنعت سازه بارثاوا Aria Santa saze barsava
آریامن گیمز Ariamangames
آریامن گیمز Ariamangames
آریو رباتیک پویا Ario Robotic Pouya
آریو رباتیک پویا Ario Robotic Pouya
آزمون پژوهان برق توس azmoon pazhohan barghe toos
آزمون پژوهان برق توس azmoon pazhohan barghe toos
آژمان صنعت پارس azhmansanatpars
آژمان صنعت پارس azhmansanatpars
123456789101112131415
 ماشین سازی فرتاک تاو خراسان  fartaktavkhorasan manufacturing
ماشین سازی فرتاک تاو خراسان fartaktavkhorasan manufacturing
آباد دشت ارکیده سبز Abad dasht erkide sabz
آباد دشت ارکیده سبز Abad dasht erkide sabz
ابر پردازش گرافیک Cloud GPU
ابر پردازش گرافیک Cloud GPU
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری خراسان رضوی Union nomads cooperatives in khorasan razavi
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری خراسان رضوی Union nomads cooperatives in khorasan razavi
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
احیا درمان پیشرفته EHYA DARMAN PISHRAFTEH
احیا درمان پیشرفته EHYA DARMAN PISHRAFTEH
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
ادوات راهداری شهاب Road Holding Instrument
ادوات راهداری شهاب Road Holding Instrument
آرتا کیمیا توس Arta Kimia Tous
آرتا کیمیا توس Arta Kimia Tous
ارتباطات دایره طلایی ایرانیان Golden Circle iranian
ارتباطات دایره طلایی ایرانیان Golden Circle iranian
آرتیمان سپهر هوشمند Artiman Smart Sepehr
آرتیمان سپهر هوشمند Artiman Smart Sepehr
آرشام صنعت توس Arsham Sanat
آرشام صنعت توس Arsham Sanat
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
آرمان گستر افزون شرق Arman gostar afzoon shargh
آرمان گستر افزون شرق Arman gostar afzoon shargh
آرمان نیرو پایا گستران پاژند arman niroo paya gostaran pajand
آرمان نیرو پایا گستران پاژند arman niroo paya gostaran pajand
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
اریا صنعت سازه بارثاوا Aria Santa saze barsava
اریا صنعت سازه بارثاوا Aria Santa saze barsava
آریامن گیمز Ariamangames
آریامن گیمز Ariamangames
آریو رباتیک پویا Ario Robotic Pouya
آریو رباتیک پویا Ario Robotic Pouya
آزمون پژوهان برق توس azmoon pazhohan barghe toos
آزمون پژوهان برق توس azmoon pazhohan barghe toos
آژمان صنعت پارس azhmansanatpars
آژمان صنعت پارس azhmansanatpars
123456789101112131415