پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

کشت و صنعت زرپران یگانه zarparan yeganeh agro-industryAgricultue company
کشت و صنعت زرپران یگانه zarparan yeganeh agro-industryAgricultue company
کوشا صنعت توس Koosha Sanat Toos
کوشا صنعت توس Koosha Sanat Toos
کویرتک فیلتر سربداران kavirtec sarbedaran
کویرتک فیلتر سربداران kavirtec sarbedaran
کیاکوشیار رایانه kiakooshyar rayaneh
کیاکوشیار رایانه kiakooshyar rayaneh
کیان گسترش سلامت آسیا Kian Gostaresh Salamat Asia
کیان گسترش سلامت آسیا Kian Gostaresh Salamat Asia
کیمیا آداک پارس kimia adak pars
کیمیا آداک پارس kimia adak pars
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان RAK
گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان RAK
گروه علمی و پژوهشی افق توس  Ofog Tus scientiflc and research group
گروه علمی و پژوهشی افق توس Ofog Tus scientiflc and research group
گروه مهندسی صادق یکتا SADEGH YEKTA ENGINEERING GROUP
گروه مهندسی صادق یکتا SADEGH YEKTA ENGINEERING GROUP
گروه نوآوری کایاک kayakgroup
گروه نوآوری کایاک kayakgroup
گسترش راهکار اندیشه فردا  Gostaresh Rahkar Andishe Farda
گسترش راهکار اندیشه فردا Gostaresh Rahkar Andishe Farda
مارکت پلیس جامه یاب  jameyab
مارکت پلیس جامه یاب jameyab
ماشین سازی نورمندی noormandimanufacturing.
ماشین سازی نورمندی noormandimanufacturing.
مانا تدبیر اوا تک mana tadbir ava tek
مانا تدبیر اوا تک mana tadbir ava tek
ماهان توسعه تجهیز پارسیان MahanToseeTajhizParsian
ماهان توسعه تجهیز پارسیان MahanToseeTajhizParsian
مبتکران نوین پزشکی سپهر mobtakeran novin pezeshki sepehr
مبتکران نوین پزشکی سپهر mobtakeran novin pezeshki sepehr
متحدان نیک نام ویرا menno
متحدان نیک نام ویرا menno
مجتمع صنعتی طلایه TALAYEH INDUSTRIAL COMPLEX
مجتمع صنعتی طلایه TALAYEH INDUSTRIAL COMPLEX
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو iShia developers
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو iShia developers
مدیریت پسماند راد زیست توس Radzist Toos waste management
مدیریت پسماند راد زیست توس Radzist Toos waste management
123456789101112131415
کشت و صنعت زرپران یگانه zarparan yeganeh agro-industryAgricultue company
کشت و صنعت زرپران یگانه zarparan yeganeh agro-industryAgricultue company
کوشا صنعت توس Koosha Sanat Toos
کوشا صنعت توس Koosha Sanat Toos
کویرتک فیلتر سربداران kavirtec sarbedaran
کویرتک فیلتر سربداران kavirtec sarbedaran
کیاکوشیار رایانه kiakooshyar rayaneh
کیاکوشیار رایانه kiakooshyar rayaneh
کیان گسترش سلامت آسیا Kian Gostaresh Salamat Asia
کیان گسترش سلامت آسیا Kian Gostaresh Salamat Asia
کیمیا آداک پارس kimia adak pars
کیمیا آداک پارس kimia adak pars
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان RAK
گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان RAK
گروه علمی و پژوهشی افق توس  Ofog Tus scientiflc and research group
گروه علمی و پژوهشی افق توس Ofog Tus scientiflc and research group
گروه مهندسی صادق یکتا SADEGH YEKTA ENGINEERING GROUP
گروه مهندسی صادق یکتا SADEGH YEKTA ENGINEERING GROUP
گروه نوآوری کایاک kayakgroup
گروه نوآوری کایاک kayakgroup
گسترش راهکار اندیشه فردا  Gostaresh Rahkar Andishe Farda
گسترش راهکار اندیشه فردا Gostaresh Rahkar Andishe Farda
مارکت پلیس جامه یاب  jameyab
مارکت پلیس جامه یاب jameyab
ماشین سازی نورمندی noormandimanufacturing.
ماشین سازی نورمندی noormandimanufacturing.
مانا تدبیر اوا تک mana tadbir ava tek
مانا تدبیر اوا تک mana tadbir ava tek
ماهان توسعه تجهیز پارسیان MahanToseeTajhizParsian
ماهان توسعه تجهیز پارسیان MahanToseeTajhizParsian
مبتکران نوین پزشکی سپهر mobtakeran novin pezeshki sepehr
مبتکران نوین پزشکی سپهر mobtakeran novin pezeshki sepehr
متحدان نیک نام ویرا menno
متحدان نیک نام ویرا menno
مجتمع صنعتی طلایه TALAYEH INDUSTRIAL COMPLEX
مجتمع صنعتی طلایه TALAYEH INDUSTRIAL COMPLEX
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو iShia developers
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو iShia developers
مدیریت پسماند راد زیست توس Radzist Toos waste management
مدیریت پسماند راد زیست توس Radzist Toos waste management
123456789101112131415