پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

راه کارهای دیجیتال پاسارگاد Pasargad Digital Solutions
راه کارهای دیجیتال پاسارگاد Pasargad Digital Solutions
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایاسان پردازان پارت Raayasun Pardazan Part
رایاسان پردازان پارت Raayasun Pardazan Part
رهاب توسعه Rahab Tosse
رهاب توسعه Rahab Tosse
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال Miras Eghbal electronical industry
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال Miras Eghbal electronical industry
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
زرپران پاک نژاد غفاری zarparan
زرپران پاک نژاد غفاری zarparan
زرکاو پردازش آریا zarkav pardazesh aria
زرکاو پردازش آریا zarkav pardazesh aria
زیست دانش نوآور آریا zist danesh noavar ariya
زیست دانش نوآور آریا zist danesh noavar ariya
زیست فناوری شب تاب شاندیز Lumi Biotech
زیست فناوری شب تاب شاندیز Lumi Biotech
سازه های اطلاعاتی راژمان Rajman
سازه های اطلاعاتی راژمان Rajman
سامان نقشه برداران کارآزموده samanbardaran
سامان نقشه برداران کارآزموده samanbardaran
سامانه لاوان ماندگار ساختمان samane lavanmandegar sakhteman
سامانه لاوان ماندگار ساختمان samane lavanmandegar sakhteman
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سامانه های دقیق نوین افراز گستر samanehaye daghighe novin afraz gostar
سامانه های دقیق نوین افراز گستر samanehaye daghighe novin afraz gostar
سامیان نرم افزار آسیا Samian Software Asia
سامیان نرم افزار آسیا Samian Software Asia
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبنا پردازش حسیب sabna
سبنا پردازش حسیب sabna
سپهر شیمی نواندیشان پارس SEPEHR CHIMIE NOANDISHAN PARS
سپهر شیمی نواندیشان پارس SEPEHR CHIMIE NOANDISHAN PARS
123456789101112131415
راه کارهای دیجیتال پاسارگاد Pasargad Digital Solutions
راه کارهای دیجیتال پاسارگاد Pasargad Digital Solutions
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایاسان پردازان پارت Raayasun Pardazan Part
رایاسان پردازان پارت Raayasun Pardazan Part
رهاب توسعه Rahab Tosse
رهاب توسعه Rahab Tosse
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال Miras Eghbal electronical industry
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال Miras Eghbal electronical industry
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
زرپران پاک نژاد غفاری zarparan
زرپران پاک نژاد غفاری zarparan
زرکاو پردازش آریا zarkav pardazesh aria
زرکاو پردازش آریا zarkav pardazesh aria
زیست دانش نوآور آریا zist danesh noavar ariya
زیست دانش نوآور آریا zist danesh noavar ariya
زیست فناوری شب تاب شاندیز Lumi Biotech
زیست فناوری شب تاب شاندیز Lumi Biotech
سازه های اطلاعاتی راژمان Rajman
سازه های اطلاعاتی راژمان Rajman
سامان نقشه برداران کارآزموده samanbardaran
سامان نقشه برداران کارآزموده samanbardaran
سامانه لاوان ماندگار ساختمان samane lavanmandegar sakhteman
سامانه لاوان ماندگار ساختمان samane lavanmandegar sakhteman
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سامانه های دقیق نوین افراز گستر samanehaye daghighe novin afraz gostar
سامانه های دقیق نوین افراز گستر samanehaye daghighe novin afraz gostar
سامیان نرم افزار آسیا Samian Software Asia
سامیان نرم افزار آسیا Samian Software Asia
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبنا پردازش حسیب sabna
سبنا پردازش حسیب sabna
سپهر شیمی نواندیشان پارس SEPEHR CHIMIE NOANDISHAN PARS
سپهر شیمی نواندیشان پارس SEPEHR CHIMIE NOANDISHAN PARS
123456789101112131415