پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

توکان تجهیز سورین  tokan tajhiz sorin
توکان تجهیز سورین tokan tajhiz sorin
تولیدی ایده محور تفتان تجهیز Idea Mehvar Taftan Tajhiz  Company
تولیدی ایده محور تفتان تجهیز Idea Mehvar Taftan Tajhiz Company
تیوا صنعت شرق Tivasanat shargh
تیوا صنعت شرق Tivasanat shargh
حافظان سلامت گیاه  ویرا Viraa plant health protectors Company
حافظان سلامت گیاه ویرا Viraa plant health protectors Company
حلاوت گستر بایگ helavat gostar fhd'
حلاوت گستر بایگ helavat gostar fhd'
خاک و خوراک آلی یکتا شرق Khake and khorak Ali yekta shargh
خاک و خوراک آلی یکتا شرق Khake and khorak Ali yekta shargh
خدمات کارگزاری بار هوایی رابر  Rabar
خدمات کارگزاری بار هوایی رابر Rabar
خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک Hydraulic Engineering Services Co
خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک Hydraulic Engineering Services Co
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
خلج ماشین خراسان khalaj mahchine khorasan
خلج ماشین خراسان khalaj mahchine khorasan
خودنویس khodnevis
خودنویس khodnevis
داده پرداز افق رویداد Dade Pardaz Ofogh Ruydad
داده پرداز افق رویداد Dade Pardaz Ofogh Ruydad
داده پردازی آموت dadeh parda
داده پردازی آموت dadeh parda
دانا فارمد شرق Dana Farmed Shargh
دانا فارمد شرق Dana Farmed Shargh
دانش آوران نور ونداد vidubia
دانش آوران نور ونداد vidubia
دایا دانش گستر آرمان Daya Danesh Gostar Arman
دایا دانش گستر آرمان Daya Danesh Gostar Arman
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
راستا مهر توس Rasta Mehr toos
راستا مهر توس Rasta Mehr toos
راشا شیمی rashashimi
راشا شیمی rashashimi
رامونا دژین پارس  Ramoona Dejin Pars
رامونا دژین پارس Ramoona Dejin Pars
راه بلد rahbalad
راه بلد rahbalad
123456789101112131415
توکان تجهیز سورین  tokan tajhiz sorin
توکان تجهیز سورین tokan tajhiz sorin
تولیدی ایده محور تفتان تجهیز Idea Mehvar Taftan Tajhiz  Company
تولیدی ایده محور تفتان تجهیز Idea Mehvar Taftan Tajhiz Company
تیوا صنعت شرق Tivasanat shargh
تیوا صنعت شرق Tivasanat shargh
حافظان سلامت گیاه  ویرا Viraa plant health protectors Company
حافظان سلامت گیاه ویرا Viraa plant health protectors Company
حلاوت گستر بایگ helavat gostar fhd'
حلاوت گستر بایگ helavat gostar fhd'
خاک و خوراک آلی یکتا شرق Khake and khorak Ali yekta shargh
خاک و خوراک آلی یکتا شرق Khake and khorak Ali yekta shargh
خدمات کارگزاری بار هوایی رابر  Rabar
خدمات کارگزاری بار هوایی رابر Rabar
خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک Hydraulic Engineering Services Co
خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک Hydraulic Engineering Services Co
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
خلج ماشین خراسان khalaj mahchine khorasan
خلج ماشین خراسان khalaj mahchine khorasan
خودنویس khodnevis
خودنویس khodnevis
داده پرداز افق رویداد Dade Pardaz Ofogh Ruydad
داده پرداز افق رویداد Dade Pardaz Ofogh Ruydad
داده پردازی آموت dadeh parda
داده پردازی آموت dadeh parda
دانا فارمد شرق Dana Farmed Shargh
دانا فارمد شرق Dana Farmed Shargh
دانش آوران نور ونداد vidubia
دانش آوران نور ونداد vidubia
دایا دانش گستر آرمان Daya Danesh Gostar Arman
دایا دانش گستر آرمان Daya Danesh Gostar Arman
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
راستا مهر توس Rasta Mehr toos
راستا مهر توس Rasta Mehr toos
راشا شیمی rashashimi
راشا شیمی rashashimi
رامونا دژین پارس  Ramoona Dejin Pars
رامونا دژین پارس Ramoona Dejin Pars
راه بلد rahbalad
راه بلد rahbalad
123456789101112131415